Lập trình ngôn ngữ tư duy / Tâm thức trị liệu / Chuỗi thời gian trị liệu

Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy NLP (Neuro Linguistic Programing) là gì?

Một nghiên cứu xuất sắc và một mô hình làm thế nào các cá nhân cấu trúc, và hình thành kinh nghiệm của họ. Một tổng hợp các nhận thức và tâm lý học hành vi.

  • Thần kinh – Hệ thần kinh thông qua đó kinh nghiệm của chúng ta được xử lý thông qua năm giác quan: Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác
  • Linguistic – Ngôn ngữ và hệ thống giao tiếp không lời khác mà qua đó đại diện thần kinh của chúng ta được mã hóa, ra lệnh, và mang lại ý nghĩa nội dung của ngôn ngữ, và tất cả được thể hiện qua: hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, nếm trãi, ngửi, từ ngữ (Tự nói)
  • Lập trình – Khả năng phát hiện và sử dụng các chương trình mà chúng ta có (sự giao tiếp của chúng ta với chính bản thân mình và những người khác) trong hệ thống thần kinh của chúng ta để đạt được kết quả cụ thể và mong muốn của chúng ta

Nói một cách tổng quát, Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy là làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ của tâm trí để luôn vững vàng đạt được những kết quả cụ thể và mong muốn của chúng ta.

Nguồn: Tad James Công ty (Translation: Thái Hà Lê)